Postanowienia ogólne

 1. Pracownia Cukiernia Hercik sp. z o.o. przetwarza na stronie internetowej dane osobowe zawarte w formularzu kontaktowym oraz w plikach cookies.
 2. Administratorem danych osobowych jest Pracownia Cukiernicza Hercik sp. z o.o., ul. Techników 11, 55-220 Jelcz-Laskowice, NIP 9121927396, REGON 381817119, telefon + 48 717 198 750 e-mail: bok@hercik.pl
 3. Użytkownikowi przysługuje wobec Administratora danych osobowych, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
 4. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Dane osobowe nie będą przekazane do Państwa trzeciego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
 6. Nie będzie stosowane podejmowanie decyzji oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

Pliki cookies

 1. Pracownia Cukiernicza Hercik sp. z o.o. korzysta na stronie internetowej z plików cookies.
 2. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer strony internetowej i zapisywane na dysku twardym, telefonie albo innym urządzeniu użytkownika służącym do korzystania ze strony internetowej.
 3. Pracownia Cukiernicza Hercik sp. z o.o. stosuje pliki cookies wyłącznie w celu prowadzenia statystyk sposobu korzystania ze strony internetowej. Pliki cookies nie są wykorzystywane dla celów marketingu bezpośredniego.
 4. Stosowanie plików cookies wymaga zgody użytkownika. Strona internetowa Pracownia Cukiernicza Hercik sp. z o.o. zapewnia możliwość wyrażenia albo odmowy wyrażenia zgody na stosowanie plików cookies. Odmowa stosowania plików cookies uniemożliwia korzystanie ze strony internetowej Pracowni Cukierniczej Hercik sp. z o.o.
 5. Użytkownik posiada możliwości określenia warunków przechowywania plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej w wykorzystywanym przez niego urządzeniu lub konfiguracji usługi.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym na podstawie artykułu 6 ust. 1 pkt „a”.
 7. Pliki cookies będą przetwarzane do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.
 8. Dane będą udostępniane wyłącznie następującym odbiorcom: osobom upoważnionym przez Administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umów zawartych z Administratorem danych, w szczególności operatorowi strony internetowej.

 

Formularz kontaktowy

 1. Pracownia Cukiernicza Hercik sp. z o.o. korzysta na stronie internetowej z formularza kontaktowego.
 2. Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych spowoduje, że obsługa formularza kontaktowego nie będzie przeprowadzona. Dane osobowe zawarte w formularzu będą przechowywane przez okres niezbędny do obsługi zgłoszenia.
 3. W przypadku złożenia zamówienia użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu obsługi zamówienia. Brak podania danych osobowych spowoduje, że proces obsługi zamówienia, wobec osoby, której dane dotyczą, nie będzie przeprowadzony. Po przyjęciu zamówienia dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych. Dane osobowe będą przechowywane do upływu okresu przechowywania dokumentacji związanej z umową sprzedaży, wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane będą udostępniane wyłącznie następującym odbiorcom: osobom upoważnionym przez Administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umów zawartych z Administratorem danych w szczególności informatykom i serwisantom programów komputerowych, stron internetowych, przedsiębiorstwom pocztowym.